/ 2
Coca Bag.
peru
1500
Proto Nazca/Early Nasca Decorative Border.
peru
1st to 3rd centuries
peru
c. 1970
Santa Cruz Capacyachi
peru
c. 1960
attributed to Capacyachi workshop
peru
c. 1960
Fragment of a Mantle.
peru
500 - 800
peru
6th to 9th centuries
peru
1100 - 1400
Sihuas or Nasca mantle, 200 BC-AD200.
peru
200 BC - AD 200
peru
11th to 14th centuries
Pre-Columbian Andean Panel Fragment.
peru
900 - 1400
peru
600 - 900
/ 2